Mã Zip/Postal Code của Freeborn, thuộc Minnesota - United States

Danh sách mã zip / postal code của Freeborn: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Freeborn cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Minnesota.

Zip/Postal Codes

Albert Lea 56007
Alden 56009
Clarks Grove 56016
Conger 56020
Emmons 56029
Freeborn 56032
Geneva 56035
Glenville 56036
Hartland 56042
Hayward 56043
Hollandale 56045
Twin Lakes 56089