Mã Zip/Postal Code của Wadena, thuộc Minnesota - United States

Danh sách mã zip / postal code của Wadena: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Wadena cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Minnesota.

Zip/Postal Codes

Aldrich 56434
Menahga 56464
Sebeka 56477
Verndale 56481
Wadena 56482