Mã Zip/Postal Code của Waseca, thuộc Minnesota - United States

Danh sách mã zip / postal code của Waseca: Bạn có thể tìm mã zip / postal code của Waseca cập nhật mới nhất 2020, quận huyện này thuộc tỉnh / tiểu bang Minnesota.

Zip/Postal Codes

Janesville 56048
New Richland 56072
Waldorf 56091
Waseca 56093